Trinovo Insights

Trinovo Insights

Trinovo Insights bedriver nyhetsbrev med insikter inom IT-management och Retail Finance som utkommer ca 3 gånger per år vardera. Lämna din mailadress så håller vi dig uppdaterad när vi publicerar något nytt. Vi spammar inte, vi lovar.

Recent Posts

Digitaliseringen kräver strategiskt lyft av IT-funktionen

2018-sep-25 09:35:19 / by Trinovo Insights

0 Comments

Läs mer

CIO-erfarenheter från Tele2 och IoT presenterades på Trinovos CIO-forum i maj 2018

2018-maj-31 09:53:36 / by Trinovo Insights

0 Comments

Samtidigt med Norges nationaldagsfirande 17:e maj avhölls vårupplagan av Trinovos CIO-forum, ett leverantörsoberoende forum för inspiration, reflektion och samtal avseende viktiga utmaningar inom affärs-IT för CIO:er i svenska storföretag.

Detta var den 45:e sammankomsten sedan starten 2003. På agendan denna gång stod Joss Delissen, CIO Tele2, som berättade om sina strategier och utmaningar som relativt ny i denna krävande men inspirerande roll. Joss levde sannerligen upp till ett av sina tidigare citat ”CIO är det bästa jobb man kan ha”.

Läs mer

Blockkedjor: Potentialen bortom e-valutor

2018-feb-05 10:04:58 / by Trinovo Insights

0 Comments

Läs mer

Blockkedjor stod på agendan vid senaste CIO-Forum

2018-feb-04 14:18:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

Kvällen den 1a februari genomfördes återigen Trinovos CIO-forum, det första för 2018 och det 44e sedan starten 2003. Temat var Blockkedjor som behandlades i två uppskattade bidrag:

Läs mer

Fem hörnpelare för IT-sourcing på framkant

2018-jan-21 10:26:45 / by Trinovo Insights

0 Comments

Många IT-sourcingaffärer har en inbyggd ineffektivitet på mellan 30-50%. Detta till följd av att man valt en alltför enkel väg i upphandlingen

Läs mer

Minimera era förluster med nyttorealisering

2017-dec-12 16:14:09 / by Trinovo Insights

0 Comments

Varje år förlorar företag miljardbelopp till följd av utebliven nyttorealisering. I den här omfattande texten går vi igenom varför detta sker och berättar dessutom konkret hur ni som företag bör agera för att undvika onödiga tillika kostsamma förluster.

Läs mer

Konkurrens på retail finance-marknaden?

2017-okt-23 11:15:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

Läs mer

Internet of Things stod på agendan vid senaste CIO-Forum

2017-okt-17 14:02:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

Återigen har Trinovo tillsammans med Birgitta Klasén arrangerat ett CIO-Forum (43:e i ordningen). CIO-Forum är ett nätverk, som arrangeras tre gånger om året i Stockholm, för CIO:er i svenska företag och organisationer.

Läs mer

Från digitaliseringspanik till överlagd strategi

2017-jun-13 16:31:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

För många företag är Digitaliseringen närvarande överallt, men inte på något överlagt sätt eller med god förankring i ledning och styrelse:
Läs mer

Står vi inför en större korrigering på bostadsmarknaden? Vad får det för konsekvenser och vad skall man i så fall göra?

2017-feb-28 16:25:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

Trinovo har under det senaste året analyserat lönsamhetssituationen inom Retail Banking i Sverige. Vår slutsats, som har stärkts av diskussioner med ett 25-tal aktörer på marknaden, är att man står inför mycket stora lönsamhetsutmaningar framöver.
Läs mer

Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights