Trinovo Insights

CIO-erfarenheter från Tele2 och IoT presenterades på Trinovos CIO-forum i maj 2018

2018-maj-31 03:53:36 / av Trinovo Insights

Samtidigt med Norges nationaldagsfirande 17:e maj avhölls vårupplagan av Trinovos CIO-forum, ett leverantörsoberoende forum för inspiration, reflektion och samtal avseende viktiga utmaningar inom affärs-IT för CIO:er i svenska storföretag.

Detta var den 45:e sammankomsten sedan starten 2003. På agendan denna gång stod Joss Delissen, CIO Tele2, som berättade om sina strategier och utmaningar som relativt ny i denna krävande men inspirerande roll. Joss levde sannerligen upp till ett av sina tidigare citat ”CIO är det bästa jobb man kan ha”.

trinovo-cio-1

Hans presentation kompletterades av kollegan Ingrid Wistrand, Deputy CEO Tele2 IoT, som inlevelsefullt berättade om bakgrund, strategi och utveckling för Tele2:s IoT-satsning som startade redan 2012.

trinovo-cio-2

Som inledning på evenemanget presenterade Trinovo några aktuella observationer inom IoT-området:

  • En stor andel (76%) av företag säger att IoT kommer att vara kritiskt för framtida affärsframgångar, men hela 90% anser att man är för långsam i egen planering och konceptualiseringsfaser
  • IoT accelererar kraftigt drivet av miniatyrisering och kostnadsreduktion för enheter, start-up kultur, fler nätverk, enklare cloud, Industry 4.0 och ökade drivkrafter i samhället som miljö och livsstil
  • Exempel på områden där 5G kan tillföra ett värde till IoT är bandbreddskrävande ex kameror, hög täthet på objekt tex smart cities, snabb reaktionsförmåga och självkörande fordon
  • De tre viktigaste utmaningarna som företag ser med IoT idag är att bygga business case, IT-säkerhet samt kulturell förändring i verksamheten

trinovo-cio-3

Dessutom har Trinovo genomfört en mini-enkät bland CIO-Forums medlemmar inför mötet avseende situationen för IoT. Resultatet kan sammanfattas enligt nedan:

  • Betydelsen av IoT för er affär: Viktigt både för befintliga och nya affärer
  • IoT-mognaden i företaget: En majoritet hade kommit relativt långt i kommersiell exploatering av IoT
  • Ägarskap för IoT i företaget: Blandad situation med allt från företagsledning till alla eller oklart
  • CIO:s roll för IoT: Dominans för leveransrollen
  • Främsta utmaningar: Samordning, bryta gamla mönster, få kunder att förstå, brist på standards och säkerhet, medarbetarnas förmåga, klara skalning samt data kvalitet
Trinovo Insights

Publicerat av Trinovo Insights

Trinovo Insights bedriver nyhetsbrev med insikter inom IT-management och Retail Finance som utkommer ca 3 gånger per år vardera. Lämna din mailadress så håller vi dig uppdaterad när vi publicerar något nytt. Vi spammar inte, vi lovar.

Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights