Trinovo Insights

Debatten om bankernas framtid missar målet

2016-jun-03 09:08:00 / av Trinovo Insights

Debatten om storbankernas framtid kännetecknas ofta av hotet från nya fintech-bolag som förutspås ta över världen. Men trots nya utmanare är faktum att storbankerna idag tjänar mer pengar än någonsin. Därför efterfrågar vi nu en mer nyanserad debatt. En debatt som utgår från en mer central fråga: hur ska bankerna tjäna sina pengar i framtiden?

Trinovo har sedan 30 år följt den finansiella branschen som konsulter. Just nu ser vi hur debattens vågor går höga när digitalisering, kundernas förändrade beteende och regelverken diskuteras - Ibland ganska högljutt och kategoriskt. Det har också blivit en nästan allmän sanning att de traditionella bankerna är dinosaurier. Dinosaurier som kommer dö ut när diverse fintech-bolag ”kastar in en handgranat” i deras verksamhet och tar över världen.

Utifrån erfarenheterna från våra uppdrag känner vi inte alltid igen oss i den beskrivningen och har saknat en mer sansad diskussion om retail finance och dess framtid. Framförallt har vi saknat ett mer affärsmässigt perspektiv kring hur bankerna ska tjäna pengar i framtiden? Digitalisering och regelverk är naturligtvis viktiga faktorer i denna diskussion. Men för att ha någon uppfattning om framtiden måste man också ha en god kunskap om nuläget och hur branschen kommit dit.

Vi har därför startat ett arbete med att analysera den framtida svenska marknaden. Målet är att besvara en rad frågor som vi tror kommer ge oss en bättre bild av vad bankerna har framför sig:

  • Hur kommer det sig att de svenska bankerna tjänar mer pengar än nånsin?
  • Varför har kunderna stannat hos de traditionella bankerna? Har de verkligen ett dåligt förtroende för bankerna inom alla områden?
  • Kommer man kunna göra om marginaltricket på bolån?
  • Kommer företagsmarknaden rädda bankerna trots tuffare kapitalkrav?
  • Kommer man kunna upprätthålla höga priser på placeringsmarknaden i en miljö med låg avkastning och ökad transparens?
  • Vilka blir vinnarna på en mer prispressad pensionsmarknad?
  • Vad gör dagens distributörer på morgondagens marknad?
  • Kommer andra aggregatorer ta över kundkontakten?
  • Kommer man få kontroll på kostnadsutvecklingen?
  • Är förväntningarna på avkastning på EK för höga?

Vår uppfattning är att bankerna står inför en betydande lönsamhetsutmaning och behöver fatta många och svåra beslut inför framtiden. Men situationen är samtidigt mycket olika för de traditionella storbankerna, de tidigare utmanarna/nischbankerna och de nya utmanarna.

Baserat på vår preliminära analys har vi också påbörjat en dialog med våra kontakter i branschen för att testa våra hypoteser, klargöra utmaningarna och diskutera vad som behöver göras. Resultatet av den här dialogen kommer vi så småningom presentera mer publikt.

Om du vill ta del av vår preliminära analys och bidra i processen får du gärna höra av dig till antingen:

Tomas Dahlqvist

Christian Rutz

Gunnar Winqvist

Trinovo Insights

Publicerat av Trinovo Insights

Trinovo Insights bedriver nyhetsbrev med insikter inom IT-management och Retail Finance som utkommer ca 3 gånger per år vardera. Lämna din mailadress så håller vi dig uppdaterad när vi publicerar något nytt. Vi spammar inte, vi lovar.

Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights