Trinovo Insights

Fem hörnpelare för IT-sourcing på framkant

2018-jan-21 04:26:45 / av Trinovo Insights

banner-itsourcing-globe.jpg

Många IT-sourcingaffärer har en inbyggd ineffektivitet på mellan 30-50%. Detta till följd av att man valt en alltför enkel väg i upphandlingen

Många verksamheter arbetar inte noggrant igenom sina upphandlingsförutsättningar. Exempelvis missar man potentialen av off-shore eller vad olika saker kostar i förhållande till nyttan. Istället väljer man vid upphandlingstillfället en förenklad väg som ger onödig inbyggd ineffektivitet. Detta
riskerar att leda till bristfälliga kontrakt till följd av otillräcklig beställarkompetens.

Nyttan av extern IT-sourcing

Många företag har idag lagt ut hela eller delar av sin IT-verksamhet externt. Vissa ifrågasätter dock värdet av en extern hantering baserat på bristande måluppfyllelse i historiska fall. Andra har stora utmaningar med nuvarande leverantör och önskar förnyelse. Är besparing och annan nytta verkligen tillräcklig givet de utmaningar i verksamheten som uppstår vid förändring av leveransmodell och partners?

Baserat på våra aktuella erfarenheter är svaret på frågan entydigt!

Nyttan av en uppdaterad och välutformad IT-sourcingrelation har aldrig varit större än i dagens snabbt föränderliga affärsmiljö.

Med välutformad menar vi maximalt kundinflytande och anpassning av leverantörens storskalighet och förändringskraft till kundens skala och specifika utmaningar. Vilka är då hörnpelarna som vi ser i en IT-sourcingrelation på absolut framkant?

Bilden nedan ger en överblick över fem hörnpelare för framgångsrik IT-sourcingupphandling.

hus-it-2.jpg

Besparing på 50%

I ett aktuellt fall trodde kunden att man hade gjort ganska bra första generations-outsourcing. Det visade sig dock att andra generationens outsourcing som vi drivit ger en besparing på hela 50% på den fasta IT-kostnaden för den totala IT-tjänsteleveransen med allt annat lika. Betydelsen av denna sänkta kapacitetskostnad är fundamental för kundföretagets totala kostnadsnivå och avspeglas därför i kommande års resultatbudgetar.

Vidare finns viktiga effekter att uppnå genom att se till att kritiska tjänster och kompetenser också är variabelt anpassade till marknadsbild och timing för företagets affärsutveckling.

Genomskåda fallgroparna

Som en del av sitt IT-managementerbjudande till CIOer verkar Trinovo, sedan många år tillbaka, som oberoende rådgivare och ledare för IT-sourcingprocesser. Vi kan därigenom enkelt genomskåda fallgroparna.

Vill du ha en 2nd opinion på din IT-sourcing situation före, under eller efter en upphandling så kan vi erbjuda en snabb diagnos med handlingsplan.

Ladda ner resten av artikeln utan kostnad

Vill du läsa mer och ta del av konkreta tips på hur ni effektiviserar er IT-Sourcing? Ladda ner hela artikeln kostnadsfritt!

 

Läs hela artikeln nu

 

jan-book-round.png

Jan Book
jan.book@trinovo.se
0708-10 84 46

bjorn-round.png

Björn Erikson
bjorn.erikson@trinovo.se
0708-23 13 23

henrik-round.png

Henrik Bengtsson
henrik.bengtsson@trinovo.se
0732-44 56 78

Trinovo Insights

Publicerat av Trinovo Insights

Trinovo Insights bedriver nyhetsbrev med insikter inom IT-management och Retail Finance som utkommer ca 3 gånger per år vardera. Lämna din mailadress så håller vi dig uppdaterad när vi publicerar något nytt. Vi spammar inte, vi lovar.

Prenumerera på våra publiceringar