Trinovo Insights

Internet of Things stod på agendan vid senaste CIO-Forum

2017-okt-17 08:02:00 / av Trinovo Insights

Återigen har Trinovo tillsammans med Birgitta Klasén arrangerat ett CIO-Forum (43:e i ordningen). CIO-Forum är ett nätverk, som arrangeras tre gånger om året i Stockholm, för CIO:er i svenska företag och organisationer.

Förra onsdagen stod Internet of Things (IoT) på agendan, vilket belystes från två perspektiv. Vilken kundnytta kan man skapa från sensor till slutlig användare och vilka krav kommer detta ställa på IT-säkerhet?

Därför var vi särskilt glada för att JP Iversen, Electroluxs Group CIO, ville komma och berätta om deras digitala transformation i IoT åldern. Electrolux var mycket tidiga med idén om ett uppkopplat kylskåp, redan 1999, i och med lanseringen av Screenfridge, men man var lite för tidigt ute. Idag ser konsumentbeteendet annorlunda ut och det var många intressanta aspekter som diskuterades och lyftes fram.

En av de saker som JP lyfte fram var svårigheten att identifiera den verkliga kundnyttan, men trots detta är uppkopplade tjänster ofta något som konsumenten tar för givet idag, framför allt på den asiatiska marknaden där konkurrensen är stor från mer elektronikorienterade bolag. Det blev också tydligt att digitala satsningar för Electrolux har stor potential, så som att tydligare etablera en relation med slutkunden. Ett exempel på detta är ett av deras senare förvärv, Anova, som tillhandahåller en uppkopplad sous-vide produkt vilken säljs direkt till kund med en stark Community plattform.

CIO forum okt 2017

Från ett säkerhetsperspektiv, är IoT ytterligare en dimension som innebär risker i IT landskapet. Detta lyfte Johan Thulin från Combitech fram och berättade också om vad vi framför allt skall försöka skydda oss ifrån. Johan gav även ett par tydliga exempel på hur bristfällig säkerhet kan leda till stora konsekvenser för både användare och varumärke. Det finns många exempel, bl.a. från USA, där t.ex. en stor detaljistkedja har råkat ut för attacker som lett till 40 miljoner kunders kortuppgifter blev avlästa vid handel under 19 dagar i slutet av 2013. Ett senare exempel med uppkopplade bilar är när två personer tydligt belyste säkerhetsrisker genom att hacka in sig i en bil.

Vi ser fram emot nästa träff i februari då vi har Block chain på agendan och fokus kommer att ligga på dess möjligheter och begränsningar, snarare än tekniken som sådan.

För allmän info om CIO-Forum, klicka här.

Har du frågor om CIO-Forum eller vill ansöka om medlemskap är du välkommen att kontakta Peter Wehlin.

Mail: peter.wehlin@trinovo.se
Mobiltelefon: 0709-20 25 04

Trinovo Insights

Publicerat av Trinovo Insights

Trinovo Insights bedriver nyhetsbrev med insikter inom IT-management och Retail Finance som utkommer ca 3 gånger per år vardera. Lämna din mailadress så håller vi dig uppdaterad när vi publicerar något nytt. Vi spammar inte, vi lovar.

Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights