Trinovo Insights

Upphandling av tjänster: Har du koll på fallgroparna?

2019-mar-06 10:51:13 / by Trinovo Insights

0 Comments

Utfallet av en upphandling sätter långvarig prägel på relationen mellan kund och leverantör. Skäl nog att investera tid i ett gediget förarbete vars syfte är att säkerställa bästa möjliga resultat. På Trinovo har vi genom åren hjälpt åtskilliga kunder och bevittnat flera olika tillvägagångssätt – varav en del mindre lyckade exempel. Här är några av de vanligaste fallgroparna:

Läs mer

Lönsamhet: En fråga om nyttoprioritering

2019-feb-05 16:36:10 / by Trinovo Insights

0 Comments

Förra året skrev vi om hur svenska företag och organisationer varje år förlorar miljarder kronor på grund av utebliven nyttorealisering. Vår erfarenhet är att man behöver omdefiniera bilden av ett lyckat projekt. Fokus i projektstyrning behöver snarare utgå från den nytta man vill uppnå än från hårda projektaspekter så som tid, kostnad och kvalitet.

Läs mer

Retail Finance Brief – måste det till strukturlösningar för att rädda bankernas lönsamhet?

2019-jan-16 12:49:53 / by Trinovo Insights

0 Comments

Trots ökade kostnader fortsätter storbankerna att tjäna mycket pengar.
Samtidigt tappar de marknadsandelar. Vilka är de största utmaningarna inför framtiden och vilka åtgärder bör vidtas?

Läs mer

Robotrådgivning – varför går det så dåligt?

2018-dec-11 15:50:56 / by Trinovo Insights

0 Comments


I denna ”Insight” delar vi med oss av observationer och tankar kring robotrådgivning, med den övergripande frågan: Varför går det så dåligt?

Läs mer

CIO-forum: Utmaningar inom digitalisering & RPA

2018-okt-30 08:54:19 / by Trinovo Insights

0 Comments

 Ovan: Eva Harström föreläser

 

Läs mer

Effekten av GDPR – vad hände sedan?

2018-okt-17 11:05:58 / by Trinovo Insights

0 Comments


Uppståndelsen kring GDPR verkar ha lagt sig, men vad fick lagen egentligen för effekt? Företag erbjuder digitala tjänster i allt större utsträckning, samtidigt som nya regelverk om datahantering tillkommer. Hur kan organisationer bättre rustas för kommande regleringar och utmaningar?

Läs mer

Digitaliseringen kräver strategiskt lyft av IT-funktionen

2018-sep-25 09:35:19 / by Trinovo Insights

0 Comments

Läs mer

CIO-erfarenheter från Tele2 och IoT presenterades på Trinovos CIO-forum i maj 2018

2018-maj-31 09:53:36 / by Trinovo Insights

0 Comments

Samtidigt med Norges nationaldagsfirande 17:e maj avhölls vårupplagan av Trinovos CIO-forum, ett leverantörsoberoende forum för inspiration, reflektion och samtal avseende viktiga utmaningar inom affärs-IT för CIO:er i svenska storföretag.

Detta var den 45:e sammankomsten sedan starten 2003. På agendan denna gång stod Joss Delissen, CIO Tele2, som berättade om sina strategier och utmaningar som relativt ny i denna krävande men inspirerande roll. Joss levde sannerligen upp till ett av sina tidigare citat ”CIO är det bästa jobb man kan ha”.

Läs mer

Blockkedjor: Potentialen bortom e-valutor

2018-feb-05 10:04:58 / by Trinovo Insights

0 Comments

Läs mer

Blockkedjor stod på agendan vid senaste CIO-Forum

2018-feb-04 14:18:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

Kvällen den 1a februari genomfördes återigen Trinovos CIO-forum, det första för 2018 och det 44e sedan starten 2003. Temat var Blockkedjor som behandlades i två uppskattade bidrag:

Läs mer

Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights