Trinovo Insights

Blockkedjor stod på agendan vid senaste CIO-Forum

2018-feb-04 08:18:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

Kvällen den 1a februari genomfördes återigen Trinovos CIO-forum, det första för 2018 och det 44e sedan starten 2003. Temat var Blockkedjor som behandlades i två uppskattade bidrag:

Läs mer

Fem hörnpelare för IT-sourcing på framkant

2018-jan-21 04:26:45 / by Trinovo Insights

0 Comments

Många IT-sourcingaffärer har en inbyggd ineffektivitet på mellan 30-50%. Detta till följd av att man valt en alltför enkel väg i upphandlingen

Läs mer

Minimera era förluster med nyttorealisering

2017-dec-12 10:14:09 / by Trinovo Insights

0 Comments

Varje år förlorar företag miljardbelopp till följd av utebliven nyttorealisering. I den här omfattande texten går vi igenom varför detta sker och berättar dessutom konkret hur ni som företag bör agera för att undvika onödiga tillika kostsamma förluster.

Läs mer

Konkurrens på retail finance-marknaden?

2017-okt-23 05:15:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

Läs mer

Internet of Things stod på agendan vid senaste CIO-Forum

2017-okt-17 08:02:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

Återigen har Trinovo tillsammans med Birgitta Klasén arrangerat ett CIO-Forum (43:e i ordningen). CIO-Forum är ett nätverk, som arrangeras tre gånger om året i Stockholm, för CIO:er i svenska företag och organisationer.

Läs mer

Från digitaliseringspanik till överlagd strategi

2017-jun-13 10:31:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

För många företag är Digitaliseringen närvarande överallt, men inte på något överlagt sätt eller med god förankring i ledning och styrelse:
Läs mer

Står vi inför en större korrigering på bostadsmarknaden? Vad får det för konsekvenser och vad skall man i så fall göra?

2017-feb-28 10:25:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

Trinovo har under det senaste året analyserat lönsamhetssituationen inom Retail Banking i Sverige. Vår slutsats, som har stärkts av diskussioner med ett 25-tal aktörer på marknaden, är att man står inför mycket stora lönsamhetsutmaningar framöver.
Läs mer

Uppskattat föredrag om SW robots på Trinovos senaste CIO-Forum

2017-feb-13 07:17:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

IBM presenterade sitt AI-koncept som kallas Watson (efter IBMs grundare snarare än efter Sherlock Holmes assistent vilket också hade fungerat bra). Watson är bra på det som människor inte är bra på, till exempel att hantera stora datamängder och dra skarpa slutsatser.

Läs mer

Retail banking i Sverige – efter 7 goda år kommer …?

2016-okt-19 08:54:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

Den offentliga debatten om banking domineras sedan några år helt av digitalisering, fintech och regleringar. Ibland med inslag av teknikfokuserat tunnelseende. Vad händer under tiden med bankernas intjäningsförmåga? Vi ställde oss frågan ”efter 7 goda år kommer?”, inledde en analys och diskussion med ett 20-tal aktörer på marknaden. Och svaret blev oroväckande.

Läs mer

Bimodal IT var ämnet för Trinovos senaste CIO-Forum

2016-okt-19 05:05:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

Återigen har Trinovo tillsammans med Birgitta Klasén arrangerat ett CIO-Forum (41:a i ordningen). CIO-Forum är ett nätverk för CIO:er, eller motsvarande befattningshavare, i Svenska företag och organisationer som arrangeras tre gånger om året i Stockholm.

Läs mer

Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights