Trinovo Insights

Internet of Things stod på agendan vid senaste CIO-Forum

2017-okt-17 08:02:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

Återigen har Trinovo tillsammans med Birgitta Klasén arrangerat ett CIO-Forum (43:e i ordningen). CIO-Forum är ett nätverk, som arrangeras tre gånger om året i Stockholm, för CIO:er i svenska företag och organisationer.

Läs mer

Från digitaliseringspanik till överlagd strategi

2017-jun-13 10:31:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

För många företag är Digitaliseringen närvarande överallt, men inte på något överlagt sätt eller med god förankring i ledning och styrelse:
Läs mer

Står vi inför en större korrigering på bostadsmarknaden? Vad får det för konsekvenser och vad skall man i så fall göra?

2017-feb-28 10:25:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

Trinovo har under det senaste året analyserat lönsamhetssituationen inom Retail Banking i Sverige. Vår slutsats, som har stärkts av diskussioner med ett 25-tal aktörer på marknaden, är att man står inför mycket stora lönsamhetsutmaningar framöver.
Läs mer

Uppskattat föredrag om SW robots på Trinovos senaste CIO-Forum

2017-feb-13 07:17:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

IBM presenterade sitt AI-koncept som kallas Watson (efter IBMs grundare snarare än efter Sherlock Holmes assistent vilket också hade fungerat bra). Watson är bra på det som människor inte är bra på, till exempel att hantera stora datamängder och dra skarpa slutsatser.

Läs mer

Retail banking i Sverige – efter 7 goda år kommer …?

2016-okt-19 08:54:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

Den offentliga debatten om banking domineras sedan några år helt av digitalisering, fintech och regleringar. Ibland med inslag av teknikfokuserat tunnelseende. Vad händer under tiden med bankernas intjäningsförmåga? Vi ställde oss frågan ”efter 7 goda år kommer?”, inledde en analys och diskussion med ett 20-tal aktörer på marknaden. Och svaret blev oroväckande.

Läs mer

Bimodal IT var ämnet för Trinovos senaste CIO-Forum

2016-okt-19 05:05:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

Återigen har Trinovo tillsammans med Birgitta Klasén arrangerat ett CIO-Forum (41:a i ordningen). CIO-Forum är ett nätverk för CIO:er, eller motsvarande befattningshavare, i Svenska företag och organisationer som arrangeras tre gånger om året i Stockholm.

Läs mer

Trinovo i Almedalen

2016-jul-05 06:42:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

Trinovo medverkade under måndagen i ett seminarium som anordnades av FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) som en del av den pågående Almedalsveckan i Visby på Gotland. Under seminariet presenterades flera intressanta perspektiv på hur vi kan förbättra återvinningen av förpackningar i Sverige och hur vi gemensamt kan bidra för en ökad återvinning.
Läs mer

Det verkliga hotet mot svenska banker – en update på Trinovos analys av retail finance i Sverige

2016-jul-01 09:54:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

En mycket stor del av de svenska bankernas lönsamhetsökning sedan krisen kommer från högre marginaler på bolån och höga marginaler på ett kraftigt växande sparande. Samtidigt har faktiskt rörelsekostnaderna ökat med 30 Miljarder kronor.

Läs mer

Digitaliseringen gör många lågavlönade till vinnare

2016-jun-27 09:00:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

Digitaliseringen innebär en fundamental omvandling som vi alla måste förhålla oss till. För att undvika att den leder till vinstfall och skenande arbetslöshet menar digitaliseringsspecialisten Björn Erikson att samhället nu måste uppvärdera det som inte går att digitalisera och satsa kraftfullt på ”det mänskliga mervärdet”.

Läs mer

Debatten om bankernas framtid missar målet

2016-jun-03 09:08:00 / by Trinovo Insights

0 Comments

Debatten om storbankernas framtid kännetecknas ofta av hotet från nya fintech-bolag som förutspås ta över världen. Men trots nya utmanare är faktum att storbankerna idag tjänar mer pengar än någonsin. Därför efterfrågar vi nu en mer nyanserad debatt. En debatt som utgår från en mer central fråga: hur ska bankerna tjäna sina pengar i framtiden?

Läs mer

Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights