Agilt arbetssätt & employer branding – två framgångsfaktorer du bör ha koll på

Frontpage - CIO forum

Fyll i formuläret för att hämta artikeln som pdf.

Den 13 februari hölls den 49:e upplagan av Trinovo CIO-forum tillsammans med Helena Csarmann, VP Development på SilverRail, och Claes Peyron, VD på Universum. 

I denna PDF kan du läsa en sammanfattning av deras tankar kring agila arbetssätt och employer branding.