Cyberbrotten ökar under Pandemin - Hur säker är din organisation?

Cybersakarhet-omslagsbild

Fyll i formuläret för att hämta artikeln som pdf.

Enligt FBI har antalet rapporterade cyberbrott ökat med 300% sedan Covid-19 pandemins utbrott. Effekterna av en attack kan bli långtgående för bolagens ekonomi såväl som för organisationens operativa verksamhet och dess kundrelationer.

Om orsak, ansvar och hur din ledningsgrupp kan arbeta proaktivt för att minska riskerna inom din organisation handlar veckans insight.